Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE ASIAKKAAN/ HUOLTAJAN INFORMOIMISEKSI

 

Tmi Elina Eros (y-tunnus: 2181593-8) asiakasrekisteröinti. Tmi Elina Eros asiakasrekisteriä pitää ammatinharjoittaja fysioterapeutti Elina Eros. Yhteyttä voit ottaa puhelimitse p.050-4928374 tai lähettää postia osoitteeseen: Elina Eros, Päivänkierto 46 A, 96190 Rovaniemi.

 

Tmi Elina Eros on yksityinen fysioterapiapalvelua tuottava yritys. Fysioterapeutti on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattilainen, jonka toimintaa ohjaavat terveydenhuollon, potilasturvallisuuden ja lastensuojelun lait ja asetukset, ammattieettiset ohjeet, tietosuoja-asetus ja kirjanpitolaki.

 

Mitä tietoja asiakasrekisteriin kirjataan ja miksi?

Tmi Elina Eros henkilö/asiakastietorekisteriin kirjataan fysioterapiasuhteessa tarvittavia tietoja, joita ovat asiakkaan: • nimi • henkilöturvatunnus • huoltajan tiedot (mikäli asiakas on alle 18-vuotias) • yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero) • maksusitoumukseen ja laskutukseen liittyvät tiedot • asiakastiedot (käyntikirjaukset, yhteenvedot) • kuvia tai videotallenteita vain asiakkaan erityisellä luvalla.

Tietojenkäsittelyn perusteena on asiakkuus ja asiakkaan antama lupa, jotka todennetaan terapiasopimukseen asiakassuhteen alussa. Asiakastietojen käsittelyn perusteena on tietosuoja-asetuksen §9h, jossa annetaan lupa asiakastietojen käsittelyyn, mikäli se on tarpeellista lääketieteellisen hoidon perusteella.

 

Miten asiakasta informoidaan?

Asiakkaan kanssa allekirjoitetaan terapiasopimus, jota täytettäessä asiakasta informoidaan suullisesti ja kirjallisesti henkilö/asiakastietojen rekisteröinnistä. Tietosuojaseloste löytyy asiakas infokansiosta ja www.fysioterapeuttielinaeros.com -sivulta.

 

Tietojen luovutus muille?

Asiakkaan tietoja sisältäviä asiakirjoja luovutetaan niille tahoille, joista asiakkaan kanssa on terapiasopimuksessa sovittu. Terapiapalaute lähetetään kuitenkin aina hoitosuhteesta vastaavalle ja maksavalle taholle (sairaala/terveyskeskus/ KELA). Muille tahoille tietoja luovutetaan vain asiakkaan erityisellä luvalla. Laskutuksen yhteydessä ei käytetä asiakkaan nimeä, vaan muuta tunnistetta kuten maksusitoumusnumeroa. Nämä käytännöt määräytyvät asiakkaan lähettäneen tahon ohjeistuksen mukaan. Tietoja ei luovuteta missään muodossa EU:n ulkopuolelle.

 

Miten asiakastietoja säilytetään ?

Asiakastietoja säilytetään tilapäisesti salasanasuojatulla muistitikulla tai tietokoneella. Muistitikku säilytettään lukitussa arkistokaapissa. Asiakastietojen pidempiaikainen säilytys tapahtuu paperiarkistona lukittavassa arkistokaapissa, johon on pääsy vain fysioterapeutti Elina Eroksella. Papereita kuljetetaan vain tarvittaessa asiakaskäynneille mukana. Paperit kuljetetaan omassa, eiläpinäkyvässä, muovikansiossa, vetoketjulla suljetussa laukussa, joka on terapeutin hallinnassa.

 

Miten näen omat tietoni?

Asiakkaana sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien asiakirjojen tarkastamista, oikaisua ja poistoa. Tee tämä ottamalla yhteyttä Elinaan. Pyyntö tietojen oikaisusta tai poistosta tulee tehdä kirjallisesti, ja siinä tulee tulla esille, mitä tietoja halutaan poistavan tai oikaisevan. Pyynnön voi lähettää osoitteeseen: Elina Eros, Päivänkierto 46 A, 96190 Rovaniemi.

 

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Asiakkuuden päätyttyä jakson aikana syntyneet asiakirjat ( maksusitoumus, terapiasopimus, terapiapalaute, käyntikirjaukset GAS-tavoitelomake tai muu tavoitelomake ja mahdolliset muut lomakkeet) arkistoidaan paperiseen arkistoon. puhelinnumero poistetaan puhelimesta asiakkuuden päätyttyä n. 6kk. Laskutuksessa näkyviä tietoa (maksusitoumusnumero, mahdollisesti matkakorvaukseen merkittävä osoite) säilytetään kirjanpitolaissa säädetyt 6 vuotta. Asiakaspapereiden säilytystä koskevat lakeja ja asetuksia noudatetaan.