Fysioterapia / Lasten fysioterapia

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluu fysioterapeuttinentutkiminen ja -arviointi, kuntoutuksen suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen yhdessä asiakkaan ja lähiympäristön kanssa. Lisäksi prosessiin kuuluu kuntouttaminen, että lähiympäristön ohjaus, jotta fysioterapiassa harjoiteltavat asiat siirtyisivät myös asiakkaan arkeen. Terapiamenetelmät valitaan yksilöllisesti terapian tavoitteiden, lapsen kehitysvaiheen ja motivaation, sairauden tai vamman mukaisesti.  Tietotaitoni perustuu fysioterapian lisäksi mm. neurologian, ortopedian, fysiatrian ja lapsen normaalin sensomotorisen kehityksen tuntemiseen eri ikäkausina.

Lasten fysioterapiassa pidän tärkeänä etenemistä lapsilähtöisesti sekä kannustavasti, että perheen voimavarat huomioiden. Tuloksellisen kuntoutumisen kannalta on tärkeää että lähiympäristö huomioidaan osana lapsen kuntouttavaa arkea. 

Fysioterapia voidaan toteuttaa koti-, koulu- ja päiväkotikäynteinä tai tarpeen mukaan vastaanottokäynteinä tai muussa tarkoituksenmukaisessa paikassa. Fysioterapia voi sisältää myös liikuntataitojen harjoittelua ja harrastuksiin ohjausta esim. laskettelu, bi-ski kelkkalaskettelu, erityisratsastus, lumikenkäily.

 

 

 

  

Kuvagalleria: Fysioterapia

Kuvagalleria on tyhjä